Square root
VBT
Calculator
magnet

Taithailong T

29 tháng 10 2022 13:25

câu hỏi

TÌm x biết x+3/7 + x+3/8 = x+3/9 + x+3/10

TÌm x biết
x+3/7 + x+3/8 = x+3/9 + x+3/10


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:50

Được xác nhận

<p>Chào em Taithailong T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7 bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>x+3/7+x+3/8=x+3/9+x+3/10</p><p>2x+45/56=2x+19/30</p><p>2x–2x=19/30–45/56</p><p>0=–143/840 (Vô lý)</p><p>Vậy không tồn tại x thỏa mãn yêu cầu đề bài<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Taithailong T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7 bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

x+3/7+x+3/8=x+3/9+x+3/10

2x+45/56=2x+19/30

2x–2x=19/30–45/56

0=–143/840 (Vô lý)

Vậy không tồn tại x thỏa mãn yêu cầu đề bài
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho a≤b, hãy so sánh 5a−2016 và 5b−2016. Câu 2. (2,0 điểm)

2

Được xác nhận