Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 08:57

câu hỏi

Tìm x, biếtb) 31/3x+163/4=−13,25

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 09:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn,Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>(ảnh đính kèm)<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em.&nbsp;</strong></h1>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn,Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài giải chi tiết:

(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận