Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà V

26 tháng 10 2022 12:23

câu hỏi

Tìm x biết √x(√x 2√x)-2x=1

Tìm x biết √x(√x 2√x)-2x=1


6

1


Kenzi O

26 tháng 10 2022 12:37

<p>Giải tìm x bằng cách rút gọn cả hai vế của phương trình, sau đó tách riêng biến.</p><p>x≈1.682615</p>

Giải tìm x bằng cách rút gọn cả hai vế của phương trình, sau đó tách riêng biến.

x≈1.682615

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

6

Được xác nhận