Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung D

14 tháng 9 2021 13:46

câu hỏi

tìm x biết √x²= 7


20

2


Dạ V

18 tháng 9 2021 16:43

<=> |x| = 7 <=> x = 7 hoặc -7

Thuy V

15 tháng 9 2021 10:03

Đáp án là : x=7 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)