Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến K

25 tháng 10 2022 10:55

câu hỏi

tìm x biết √x-5)^2=5


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 11:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Yến K,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>√(x-5)<sup>2</sup>=5</p><p>&lt;=&gt; x-5=-5 hoặc x-5=5</p><p>&lt;=&gt; x=0 hoặc x=10<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Yến K,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

√(x-5)2=5

<=> x-5=-5 hoặc x-5=5

<=> x=0 hoặc x=10
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Duy Đ

25 tháng 10 2022 11:12

Dùng hằng đẳng thức √a^2 =|a|; chia thành 2 TH

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết (x−3/5)^(2)=4

5

Được xác nhận