Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

19 tháng 8 2022 07:31

câu hỏi

Tìm x, biết : (x-4):7=70

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

19 tháng 8 2022 07:52

Được xác nhận

Xin chào em Kiên N, Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Phép cộng và phép nhân Bài giải chi tiết:(x-4):7=70⟺x-4=70x7⟺x-4=490⟺x=490+4⟺x=494 Kết luận: đáp án chính xác là: x=494 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)