Square root
VBT
Calculator
magnet

Naa N

07 tháng 11 2019 11:00

câu hỏi

Tìm x biết : (x-4)^2-(x-2)(x+2)=6


1

1


Kimpan K

08 tháng 11 2019 14:56

x²-8x+16-x²+4=6 -8x+20=6 -8x=-14 x=7/4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giảng cho e bài toán 8 tập 1

32

Lihat jawaban (1)