Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

24 tháng 10 2022 03:48

câu hỏi

Tìm x, biết : x(3x+2)+(x+1)^(2)−(2x−5)(2x+5)=0


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 03:53

Được xác nhận

<p>Xin chào Huy H.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Huy H.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận