Square root
VBT
Calculator
magnet

Taithailong T

30 tháng 10 2022 08:18

câu hỏi

TÌm x biết (x+3)/7 + (x+3)/8 = (x+3)/9 + (x+3)/10

TÌm x biết
(x+3)/7 + (x+3)/8 = (x+3)/9 + (x+3)/10
 


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:36

Được xác nhận

<p>Chào em Taithailong T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>(x+3)/7 + (x+3)/8 = (x+3)/9 + (x+3)/10</p><p>(x+3)/7 + (x+3)/8 - (x+3)/9 - (x+3)/10 =0</p><p>(x+3).(1/7+1/8-1/9-1/10)=0</p><p>(x+3)=0 (do 1/7+1/8-1/9-1/10 khác 0)</p><p>x= -3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Taithailong T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

(x+3)/7 + (x+3)/8 = (x+3)/9 + (x+3)/10

(x+3)/7 + (x+3)/8 - (x+3)/9 - (x+3)/10 =0

(x+3).(1/7+1/8-1/9-1/10)=0

(x+3)=0 (do 1/7+1/8-1/9-1/10 khác 0)

x= -3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)