Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 8 2022 14:44

câu hỏi

Tìm x biết (x−3/5)^(2)=4

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

13 tháng 8 2022 17:26

Được xác nhận

Xin chào em Huy H, Đây là một bài tập thuộc Chương Phân Số, bài Rút Gọn Phân Số Bài giải chi tiết: (x−3/5)^(2)=4 ⇔(x−3/5)^(2)=4 ⇔x-3/5=2 x-3/5 = -2 ⇔x=13/5 ; x=-7/5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận