Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

25 tháng 8 2022 03:06

câu hỏi

Tìm x biết: x²−25=0


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 03:24

Được xác nhận

Chào em Kiên N, Đây là một bài tập thuộc môn toán 9, Chương 4 - Đại số: Hàm số y=ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn, Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} 1. Có bao nhiêu tâp con của A chứa sô 2 mà không chưa sô 3

2

Được xác nhận