Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy N

21 tháng 10 2020 12:23

câu hỏi

Tìm x ,biết trung bình cộng của x và 2007 là 2019


7

1


Krinoxx K

25 tháng 10 2020 08:48

tổng hai số là 2019×2=4038 × là 4038-2007=2031

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải hộ mình bài này với : diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782 m 2 • nếu gấp chiều rộng 2 lần và 3 lần chiều dài thì diện tích mảnh đất mới là bao nhiêu

0

Lihat jawaban (2)