Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

16 tháng 1 2020 13:35

câu hỏi

tìm x biết giá trị tuyệt đối của x -2=x-2


2

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 07:52

Chào Tuyền! 😄 |x - 2| = x - 2 Để giải bài toán này ta cần phải bỏ dấu giá trị tuyệt đối đi. Nhưng ta chưa có cơ sở để mở, vậy ta thử từng trường hợp nhé. x - 2 < 0 Vậy ta sẽ không tìm được số x nào thỏa. Nếu x - 2 lớn hơn hoặc bằng 0 thì x - 2 = x - 2 Đây là một đẳng thức luôn đúng với mọi x - 2 lớn hơn hoặc bằng 0 Nghĩa là đẳng thức đề bài đúng khi x lớn hơn hoặc bằng 2.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp

9

Lihat jawaban (3)