Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

07 tháng 9 2022 14:06

câu hỏi

Tìm x biết: c) |x+3/4|=1/2

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 14:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Kiên N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h1><strong>c) |x+3/4|=1/2</strong></h1><p><strong>=&gt; x+3/4=1/2 hay x+3/4=-1/2</strong></p><p><strong>=&gt; x= 1/2-3/4 hay x=-1/2-3/4</strong></p><p><strong>=&gt; x= -1/4 hay x=-5/4</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7

Bài giải chi tiết : 

 

c) |x+3/4|=1/2

=> x+3/4=1/2 hay x+3/4=-1/2

=> x= 1/2-3/4 hay x=-1/2-3/4

=> x= -1/4 hay x=-5/4

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 14:24

Được xác nhận

<p>Xin chào Kiên N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Toán 7</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Kiên N.

Đây là câu hỏi thuộc Toán 7

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận