Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

Yêu cầu 6 ngày trước

câu hỏi

Tìm x, biết: c) x^(11)=x


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>x^(11)=x</h1><p>&lt;=&gt; x(x<sup>10</sup>-1)=0</p><p>&lt;=&gt; x=0 hay x<sup>10</sup>-1=0</p><p>&lt;=&gt; x=0 hay x<sup>10</sup>=1</p><p>&lt;=&gt; x=0 hay x=1 hay x=-1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên

Bài giải chi tiết :  

x^(11)=x

<=> x(x10-1)=0

<=> x=0 hay x10-1=0

<=> x=0 hay x10=1

<=> x=0 hay x=1 hay x=-1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: ((−4)/13+17/19):((−31)/32)+((−9)/13+2/19):((−33)/31)

1

Được xác nhận