Square root
VBT
Calculator
magnet

Jena J

19 tháng 12 2019 12:30

câu hỏi

Tìm x biết căn ( x + 3)- 2.căn ( 2x + 2) = căn (2x -1)- căn (x + 8) xin lỗi em ko bk cách ghi dấu căn bậc 2


0

1


Phạm V

05 tháng 2 2020 04:05

√(x+3)-2√(2x+2)=√(2x-1)-√(x+8) =>x+3-8x-8=2x-1-x-8 =>x+3-8x-8-2x+1+x+8=0 =>-8x+4=0 =>-8x=-4 =>x=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vẽ đồ thị hàm số y=1/3x^2 a.vẽ đồ thị b. điểm (1:2) có thuộc đồ thị hàm số hay không c. tìm các điểm thuộc nhóm parabol có tung độ=7

6

Lihat jawaban (1)