Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

29 tháng 9 2022 15:28

câu hỏi

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

29 tháng 9 2022 15:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7 Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, ôn tập chương</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br><strong>6x−15x^(2)=0</strong><br><strong>=&gt; x^2=2/5</strong></p><p><strong>=&gt; x=√(2/5) hay x=-√(2/5)</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7 Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, ôn tập chương

Bài giải chi tiết :  
6x−15x^(2)=0
=> x^2=2/5

=> x=√(2/5) hay x=-√(2/5)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận