Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung D

27 tháng 12 2022 13:57

câu hỏi

tìm x biết: |2x-1/3| 3/2=2

tìm x biết: |2x-1/3| 3/2=2


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 16:18

Được xác nhận

Chào em Hung D, Đây là dạng bài tìm x có dấu giá trị tuyệt đối |2x-1/3|. 3/2=2 <=> |2x-1/3| = 4/3 <=> 2x - 1/3= 4/3 hoặc 2x - 1/3 = -4/3 <=> 2x = 5/3 hoặc 2x = -1 <=> x = 10/3 hoặc x = -1/2 Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân số sau: 24/1000.

0

Được xác nhận