Square root
VBT
Calculator
magnet

Han S

15 tháng 10 2020 14:31

câu hỏi

tìm x biết √ 25x^2 + 150x + 9 = 7 - 4x


15

3


Lê H

25 tháng 10 2020 01:30

√25x^2 +150x +9 = 7 - 4x => √(5x)^2+150x+9=7-4x => 5x+150x+9=7-4x => 5x+150x+4x=7-9 => 159x=-2 => x= -2/159

Nguyễn V

16 tháng 10 2020 11:40

x=-2/159

Nguyễn T

10 tháng 1 2021 08:11

√25x^2 + 150x +9 = 7 - 4 x <=> √(5x)^2 +150x +4x = 7 -9 <=> 5x + 150x + 4x = 7 - 9 <=> 159x = -2 <=> x = -2/159 vậy x = -2/159

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=x+(2-m). Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;-2)

7

Lihat jawaban (1)