Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

24 tháng 10 2022 03:26

câu hỏi

Tìm x, biết: 16x^(2)−(4x−5)^(2)=15


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 04:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Phép cộng và phép nhân</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>16x<sup>2</sup>-(4x-5)<sup>2</sup>=15</p><p>&lt;=&gt; 16x<sup>2</sup>-16x<sup>2</sup>+40x-25-15=0</p><p>&lt;=&gt; 40x-40=0</p><p>&lt;=&gt; x=1</p><p>Vậy x=1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Phép cộng và phép nhân

Bài giải chi tiết : 

16x2-(4x-5)2=15

<=> 16x2-16x2+40x-25-15=0

<=> 40x-40=0

<=> x=1

Vậy x=1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận