Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhoks K

07 tháng 1 2020 15:48

câu hỏi

tìm x bằng máy tính casino fx-570es plus


0

1


T. Cô

08 tháng 1 2020 09:41

Chào em, e có thể ghi rõ 1 ví dụ cụ thể để cô hướng dẫn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn với AB = AC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, AB, BC. a) Chứng minh BMCN là hình thang cân. b) Vẽ BM cắt CN tại O. Gọi K, I lần lượt là trung điểm của OB, OC. Chứng minh MNIK là hình chữ nhật. c) Hỏi OKPI là hình gì? Tại sao? d) Chứng minh rằng nếu MNIK là hình vuông thì 2AP = 3BC.

3

Lihat jawaban (1)