Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

31 tháng 8 2022 06:14

câu hỏi

Tìm x: a)

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 06:15

Được xác nhận

Chào em Minh T, Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số. bài phép Trừ phân số Lời giải chi tiết: a) x-(-7/9)=-5/6 ⇔x=-5/6-7/9 ⇔x=-29/18 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 06:16

Được xác nhận

Xin chào em Minh T Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 1-Đại số, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ Bài giải chi tiết a) x-(-7/9)=-5/6 <=>x+7/9=-5/6 <=>x=-29/18 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận