Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

05 tháng 10 2022 10:49

câu hỏi

tìm x.

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 11:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đào T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Phương trình</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (x–7)(x+7)–x(x–5)=1</p><p>⇔x<sup>2</sup>–49–x<sup>2</sup>+5x=1</p><p>⇔5x–49=1</p><p>⇔5x &nbsp; &nbsp; &nbsp; =50</p><p>⇔x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=10</p><p>Vậy x=10</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đào T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Phương trình

Lời giải chi tiết như sau:

    (x–7)(x+7)–x(x–5)=1

⇔x2–49–x2+5x=1

⇔5x–49=1

⇔5x       =50

⇔x          =10

Vậy x=10

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận