Square root
VBT
Calculator
magnet

Hongg P

21 tháng 12 2022 10:01

câu hỏi

Tìm x ạ

Tìm x ạ

alt

11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 13:18

Được xác nhận

Chào em Hongg P, Đáp án: x=7/30 Bài giải chi tiết: (x+3/5)-1/2=1/3 <=> x+3/5 = 1/3 +1/2 <=> x+3/5 = 5/6 <=> x = 5/6-3/5= 7/30 Đáp án cuối cùng: x=7/30 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Nguyen K

21 tháng 12 2022 14:37

<h2>(x+3/5)-1/2=1/3 &lt;=&gt; x+3/5 = 1/3 +1/2 &lt;=&gt; x+3/5 = 5/6 &lt;=&gt; x = 5/6-3/5= 7/30 Đáp án cuối cùng: x=7/30</h2>

(x+3/5)-1/2=1/3 <=> x+3/5 = 1/3 +1/2 <=> x+3/5 = 5/6 <=> x = 5/6-3/5= 7/30 Đáp án cuối cùng: x=7/30

Trang N

25 tháng 12 2022 22:44

<p>Chúc bạn làm bài tốt nhé</p>

Chúc bạn làm bài tốt nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6