Square root
VBT
Calculator
magnet

Pon P

11 tháng 2 2020 05:19

câu hỏi

Tìm x (+8)=(-12)


0

1


Nguyễn T

16 tháng 2 2020 16:01

x ở đâu vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm x biết|2x-1|<5

5

Lihat jawaban (1)