Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ P

20 tháng 1 2020 14:23

câu hỏi

Tìm x 3x+5 là bội của 3


0

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 08:31

Chào em! Để 3x + 5 là bội của 3 thì 3x phải chia hết cho 3 và 5 cũng chia hết cho 3. Vậy ta sẽ không tìm số nguyên x nào thỏa yêu cầu trên. Chúc em có một mùa tết vui! 😎😆😄

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4 mũ 8 mũ 4

1

Được xác nhận