Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyet H

02 tháng 11 2019 00:57

câu hỏi

tấm vải thứ nhất dài 21m tấm vải thứ hai dài bằng một phần ba tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp tấm vải thứ hai. tấm vải thứ hai dài Bao nhiêu mét? tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét?


0

1


Út C

03 tháng 11 2019 03:51

21:3=7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hhgcff

0

Lihat jawaban (1)