Square root
VBT
Calculator
magnet

Quyết V

13 tháng 3 2020 11:51

câu hỏi

tìm và gạch chân các từ vật được so sánh với nhau trong mỗi câu sau tòa nhà như một lâu đài nguy nga lộng lẫy mặt hồ nhìn từ xa như một cái gương khổng lồ những quả đội Tưởng chỉ bằng những cái bát úp những chiếc máy tính chỉ chỉ nhỉnh hơn cuốn sách một chút


0

2


Quyết V

13 tháng 3 2020 11:59

ban bay minh với

Mỹ T

20 tháng 3 2020 10:31

Câu trả lời của mình nè: 1) toà nhà so sánh với một lâu đài nguy nga lộng lẫy 2) mặt hồ nhìn từ xa so sánh với cái gương khổng lồ 3) những quả đội so sánh với những cái bát úp 4) những chiếc máy tính so sánh với cuốn sách

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bộ phận được in đậm là buổi tối hôm ấy thế rồi chẳng biết hỏi thăm ai buổi tối hôm ấy chủ lý tìm tới nhà a. ở đâu ? b. khi nào ? c. vì sao ? d. bằng gì ?

10

Lihat jawaban (4)