Square root
VBT
Calculator
magnet

Cạp C

25 tháng 10 2022 22:51

câu hỏi

Tìm UCLN và BCNN của 300 và 280

Tìm UCLN và BCNN của 300 và 280


115

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 01:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Cạp C,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>300 = 2<sup>2</sup>.3.5<sup>2</sup></p><p>280 = 2<sup>3</sup>.5.7</p><p>ƯCLN (300, 280) = 2<sup>2</sup>.5 = 20</p><p>BCNN (300, 280) = 2<sup>3</sup>.3.5<sup>2</sup>.7 = 4200<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Cạp C,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

300 = 22.3.52

280 = 23.5.7

ƯCLN (300, 280) = 22.5 = 20

BCNN (300, 280) = 23.3.52.7 = 4200
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)