Square root
VBT
Calculator
magnet

Vi T

21 tháng 12 2019 01:34

câu hỏi

tìm thành nguồn có sử dụng biệ n pháp nói quá. Đặt câu có sử dụng thành ngữ trên


0

1


Vũ T

21 tháng 12 2019 11:40

đen như than.Trông bạn ấy đen như than vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em cảm nhận ra những vẻ đẹp nào của vùng đất và con người BG quả đoạn ca từ BG quê ta

1

Lihat jawaban (1)