Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

12 tháng 3 2023 09:16

câu hỏi

Từ một tấm bìa hình vuông có diện tích 400 cm2 Kiên cắt đi một hình chữ Nhật có chiều dài 8 cm chiều rộng 5cm hỏi tấm bìa còn lại diện tích là bao nhiêu cm2

Từ một tấm bìa hình vuông có diện tích 400 cm2 Kiên cắt đi một hình chữ Nhật có  chiều dài 8 cm chiều rộng 5cm hỏi tấm bìa còn lại diện tích là bao nhiêu cm2

 

alt

3

1


Khánh A

12 tháng 3 2023 13:55

<h1><strong>Diện tích hình chữ nhật là:</strong></h1><h1><strong>5x8=40( cm2)</strong></h1><h1><strong>Tấm bìa còn lại diện tích là:&nbsp;</strong></h1><h1><strong>400: 40 = 10( cm2)</strong></h1><h1><strong>Đáp số: 10 cm2</strong></h1>

Diện tích hình chữ nhật là:

5x8=40( cm2)

Tấm bìa còn lại diện tích là: 

400: 40 = 10( cm2)

Đáp số: 10 cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con ong bay với vận tốc 32km/h. Hỏi con ong bay với quảng đường 50km trong bao lâu

2

Lihat jawaban (1)