Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương T

19 tháng 10 2022 01:03

câu hỏi

Tìm tất cả các số thực m để hàm số y=x^3-(m+1)x^2+3mx+1 có điểm cực đại, điểm cực tiểu. Xác định m để điểm I(0,1) là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số.

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 06:27

Được xác nhận

Xin chào em Hương T  Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)