Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm V

02 tháng 1 2020 04:04

câu hỏi

tìm tất cả các số tự nhiên n biết 2n+1; 2n+3; 2n+7; 2n+9; 2n+15


0

1


T. Hữu

02 tháng 1 2020 09:24

biết mấy số đó thì làm sao tìm n đây ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)