Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên Đ

11 tháng 11 2022 11:43

câu hỏi

tìm tất cả các số 5n+40, chia hết cho n+2

tìm tất cả các số 5n+40, chia hết cho n+2


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 13:09

Được xác nhận

Xin chào em Nguyên Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: n ∈ {-32, -17, -12, -8, -7, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 3, 4, 8, 13, 28} Bài giải chi tiết: 5n + 40 = 5.(n+2) + 30 Để 5n + 40 chia hết cho n+2 thì 30 chia hết cho n+2 Suy ra n+2 ∈ {±1, ±2, ±3, ±5, ±6, ±10, ±15, ±30} => n ∈ {-32, -17, -12, -8, -7, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 3, 4, 8, 13, 28} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn T

13 tháng 11 2022 08:05

<p>Nè, thanks</p>

Nè, thanks

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang biết cái thang dài 5m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 3m . Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (2)