Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

29 tháng 12 2019 10:04

câu hỏi

tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số y = x^3 - 3(2m+1)x^2 +(12m+5)x đồng biến trên khoảng (4;dương vô cùng )


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 14:17

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn H Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 3 điểm: A(1;0-2),B(2;1;-1),C(1;-2;-2).tính tọa độ vecto BC

2

Được xác nhận

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-1; 2; 2) và B(3; 0; -1) gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm B và vuông góc với đường thẳng AB mặt phẳng (P) có phương trình là?

3

Lihat jawaban (1)