Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

20 tháng 10 2019 14:47

câu hỏi

tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=mx+2/2x+m đồng biến trên từng khoảng xác định của nó


1

1


Loi H

25 tháng 10 2019 10:56

m nhỏ hơn -2 hoặc m lớn hơn 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cái nón lá có chiều dài đường sinh và có đường kính mặt đáy đều bằng 5dm. vậy cần diện tích của lá cần làm nón lá là

1

Được xác nhận