Square root
VBT
Calculator
magnet

Yo P

22 tháng 2 2022 12:04

câu hỏi

tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x. (3m+1)x² - (3m+1)x + m + 4 ≥ 0 (xét 2 th. th1: a=0 ; th2: a≠0)


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

01 tháng 9 2022 15:06

Được xác nhận

Xin chào em Yo P Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)