Square root
VBT
Calculator
magnet

Blink B

15 tháng 12 2019 11:38

câu hỏi

Tìm tỉ số phần trăm của hai số 41 và 35.


0

8


Nguyễn N

15 tháng 12 2019 11:49

1435

Tu T

16 tháng 12 2019 11:09

-117,1428571129😐

Dinh P

20 tháng 12 2019 06:09

1435

Huong P

20 tháng 12 2019 12:11

1,1714

Nguyễn T

21 tháng 12 2019 04:03

117.14 %

Nguyenthianhtruc N

21 tháng 12 2019 13:28

41:35×100=117,1428%

Phung T

22 tháng 12 2019 10:55

bằng 10,5 ban nhe

Phung T

22 tháng 12 2019 10:55

10, 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hổn số

9

Lihat jawaban (1)