Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly L

11 tháng 12 2019 14:11

câu hỏi

tìm tỉ số phần trăm của 70và 30


0

1


Sam S

13 tháng 12 2019 13:12

70:100 nhân 30= 21 30:100 nhân 70= 210 bỏ số 0 đi nhớ ghi 2 cái ko thì sai đó.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7,57×5,43×7,57÷7,57

0

Lihat jawaban (1)