Square root
VBT
Calculator
magnet

Kimhue T

05 tháng 2 2023 05:58

câu hỏi

Tìm tập xác định y= x-1/căn x-2 * (x+3)

Tìm tập xác định 

y= x-1/căn x-2 * (x+3)

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

07 tháng 2 2023 02:53

Được xác nhận

<p>Chào em Kimhue T,</p><p>Đây là dạng bài tìm TXĐ.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>&nbsp;</p><p>Tập xác định:&nbsp;</p><p>x-2&gt;0 và x+3 ≠0</p><p>=&gt; x&gt;2 và x ≠ -3</p><p>=&gt; D= x∈ {2; +∞}\-3&nbsp;</p><p><strong>Đáp số</strong>: <strong>D= x∈ {2; +∞}\-3</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được câu trả lời em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Kimhue T,

Đây là dạng bài tìm TXĐ.

 

Bài giải chi tiết:

 

Tập xác định: 

x-2>0 và x+3 ≠0

=> x>2 và x ≠ -3

=> D= x∈ {2; +∞}\-3 

Đáp số: D= x∈ {2; +∞}\-3

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được câu trả lời em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận