Square root
VBT
Calculator
magnet

Vịt N

29 tháng 8 2022 04:35

câu hỏi

Tìm tập xác định của các hàm số sau: f(x)=√(2x+7)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 04:37

Được xác nhận

Xin chào em Vịt N, Đây là một bài tập thuộc Chương Bất phương trình Bài giải chi tiết: f(x)=√(2x+7) có nghĩa khi và chỉ khi: 2x+7≥0 <=> x≥ -7/2 Vậy D=[−7/2;+∞) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận