Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

20 tháng 12 2022 01:48

câu hỏi

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:18

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tập hợp Bài giải chi tiết: Ta có: H = (0;2;4;6;8;10;12;14;16;18;20) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận