Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải H

25 tháng 12 2022 11:38

câu hỏi

Tìm tập hợp A=(-7,2) U ( 5,9 ]

Tìm tập hợp A=(-7,2) U ( 5,9 ]


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 13:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải H,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>A=(-7,2) U ( 5,9 ] = (-7, 9]</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hải H, 
Bài giải chi tiết:
A=(-7,2) U ( 5,9 ] = (-7, 9]


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận