Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung L

07 tháng 2 2020 09:38

câu hỏi

tìm tổng 1+(-2)+3+(-4)...+19+(-20)


0

1


Mèo Y

08 tháng 2 2020 12:51

1 + ( - 2 ) + 3 + ( - 4 ) + ... + 19 + ( - 20 ) = [ 1 + ( - 2 ) ] + [ 3 + ( - 4 ) ] + ... + [ 19 + ( - 20 ) ] = ( - 1 ) + ( - 1 ) + ... + ( - 1 ) = - 10 Đúng chưa ạ ! 😁😁😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính P=1/2.9+1/3.12+1/4.15+...+1/50.153

10

Lihat jawaban (1)