Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 12 2019 14:14

câu hỏi

từ mặt là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển


0

1


Nhung P

24 tháng 12 2019 05:13

Từ mặt nếu là bộ phận trên cơ thể của con người hay động vật là nghĩa gốc. Từ mặt không phải là bộ phận trên cơ thể của con người hay động vật là nghĩa chuyển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2

1

Lihat jawaban (1)