Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

05 tháng 10 2022 02:02

câu hỏi

Tìm từ khác biệt engineer understand referee mechanic Giup em với ạ em đang làm kiểm tra 1 tiết

Tìm từ khác biệt

engineer

understand

referee

mechanic

Giup em với ạ em đang làm kiểm tra 1 tiết


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 02:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn mechanic</p><p>mechanic có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ ba</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn mechanic

mechanic có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ ba

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)