Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

23 tháng 10 2022 14:25

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ down and ...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

down and ...


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 14:29

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>down and out: thất cơ lỡ vận</p><p>" A novel about being down and out in London."</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

down and out: thất cơ lỡ vận

" A novel about being down and out in London."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từput up with

2

Được xác nhận