Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 03:32

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ fit like a ...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ fit like a ...


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>fit like a glove: vừa như in</p><p>" Love love love it!! It is so comfortable and it fits like a glove, I usually wear XL and it was a bit large on the top, but then again I’m smaller at the top than the bottom."</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

fit like a glove: vừa như in

" Love love love it!! It is so comfortable and it fits like a glove, I usually wear XL and it was a bit large on the top, but then again I’m smaller at the top than the bottom."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Thảo P

25 tháng 10 2022 11:12

Dạ em cám ơn ạ

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Thảo P</strong> ,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Thành ngữ: <strong>fit like a glove = to be the perfect size and shape for someone: vừa khít</strong></p><p><i>- </i>Ví dụ: I love these pants because they <strong>fit like a glove</strong> and they're so comfortable.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Thảo P ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.

Bài giải chi tiết:

- Thành ngữ: fit like a glove = to be the perfect size and shape for someone: vừa khít

- Ví dụ: I love these pants because they fit like a glove and they're so comfortable.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

Thảo P

25 tháng 10 2022 11:12

Dạ em cám ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sarah looks for any excuse she can to .... work blow off break into turn up take up

11

Được xác nhận