Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 03:32

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ be .. with envy

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ be .. with envy


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Thảo P</strong> ,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Thành ngữ: <strong>be green with envy = to be very unhappy because someone has something that you want: ghen tức</strong></p><p>- Ví dụ: Chad is heading off to Spain for the week, and I'<strong>m green with envy</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Thảo P ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.

Bài giải chi tiết:

- Thành ngữ: be green with envy = to be very unhappy because someone has something that you want: ghen tức

- Ví dụ: Chad is heading off to Spain for the week, and I'm green with envy.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

Thảo P

25 tháng 10 2022 11:11

Dạ em cám ơn ạ

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>be green with envy: ghen tị</p><p>" She was green with envy because her mother bought a new hat for her sister."</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

be green with envy: ghen tị

" She was green with envy because her mother bought a new hat for her sister."

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Thảo P

25 tháng 10 2022 11:11

Dạ em cám ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao để phân biệt các loại if vậy

0

Lihat jawaban (1)