Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

22 tháng 10 2022 03:31

câu hỏi

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ go .. the wall

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ go .. the wall


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Thảo P</strong> ,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Thành ngữ: <strong>go to the wall = to be destroyed or fail: thất bại</strong></p><p><i>- </i>Ví dụ:<i> </i>After nine months of massive losses the company finally <strong>went to the wall</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Thảo P ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về thành ngữ.

Bài giải chi tiết:

- Thành ngữ: go to the wall = to be destroyed or fail: thất bại

- Ví dụ: After nine months of massive losses the company finally went to the wall.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>go up the wall: nổi giận</p><p>" I mustn't be late or dad will go up the wall"&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

go up the wall: nổi giận

" I mustn't be late or dad will go up the wall" 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Thảo P

25 tháng 10 2022 11:10

Dạ em cám ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

If the bike didn’t break down, I would ride it. Were ………………………………………………………….

13

Được xác nhận